Suomen painonhallintarekisteri

Sivujamme päivitetään...Taustaa

Lihavuus on yleistyvä kansaterveydellinen ongelma, johon liittyy monien kroonisten sairauksien (mm. tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine, nivelrikko, rasvamaksa) ja mm. masennuksen kohonnut riski. Lihavuus yleistyy erityisesti nuorten työikäisten aikuisten keskuudessa, tästä syystä myös lihavuudesta johtuvien sairauksien osuus työkyvyttömyyseläkehakemuksissa tullee nousemaan tulevaisuudessa. Lihavuuden hoidon kasvavat kustannukset ovat merkittävä kansantaloudellinen ongelma. Laihduttaminen on usein vaikeaa ja saavutettujen tulosten ylläpitäminen vieläkin haastavampaa. Tämän vuoksi onnistuneeseen laihduttamiseen liittyvien tekijöiden selvittäminen on erityisen hyödyllistä.

Tämän tutkimuksen avulla halutaan selvittää ja etsiä tyypillisiä onnistujiin liittyviä luonteenpiirteitä sekä heidän käytössään olleita toimintatapoja laihduttamisen ja painonhallinnan aikana. Aihe on hyvin ajankohtainen, kun tiedämme, että suomalaisten keskimääräiset painoindeksit ovat olleet viime vuosina noususuunnassa. Tarvitaan konkreettisia tekoja tämän kehityksen pysäyttämiseksi. Yksi tapa on tuottaa tietoa onnistuneesti laihduttaneiden taustalla olevista tekijöistä ja jakaa sitä kaikkien niiden hyödyksi, jotka taistelevat samojen muutosongelmien kanssa. Lisäksi tietoa voidaan hyödyntää laajan terveydenhuoltosektorilla työskentelevän lihavuuden hoitoon osallistuvan henkilöstön työn kehittämisessä. Vertailuryhmältä saatua tietoa hyödynnetään selvitettäessä keskeisiä eroja tavanomaisen ja pysyviä tuloksia aikaansaaneiden laihdutusprosesseissa.

Tutkimus

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja hyödynnetään lihavuuden hoidossa mm. terveydenhoitohenkilökunnan koulutuksessa, sekä kyseisen ammattiryhmän järjestämien painonhallintaryhmien ohjauksen kehittämisessä. Lähtökohtana tutkimuksen tekemiselle on ollut vastaavanlainen rekisteri Yhdysvalloissa, jota on laajasti hyödynnetty lihavuuteen liittyvissä tutkimuksissa. Kaikki tiedot käsitellään, säilytetään ja julkaistaan luottamuksellisesti siten, ettei kenenkään tutkimukseen osallistuneen henkilön vastauksia pysty tunnistamaan.

Yhteystiedot

Vastaava tutkija: Sirpa Soini, ravitsemusterapeutti, TtM

sirpa.m.soini@helsinki.fi, 040 545 0752

Tutkimusavustaja: Laura Suojanen ETM, HUS (äitiyslomalla)

Tutkimuksen johtaja: Professori, osastonjohtaja Johan Eriksson

johan.eriksson@helsinki.fi

Tutkimuksessa mukana

Professori, sisätautien erikoislääkäri Pertti Mustajoki

pertti.mustajoki@fimnet.fi