Lihavuus on yleistyvä kansaterveydellinen ongelma, johon liittyy monien kroonisten sairauksien (mm. tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine, nivelrikko, rasvamaksa) ja mm. masennuksen kohonnut riski. Lihavuus yleistyy erityisesti nuorten työikäisten aikuisten keskuudessa, tästä syystä myös lihavuudesta johtuvien sairauksien osuus työkyvyttömyyseläkehakemuksissa tullee nousemaan tulevaisuudessa. Lihavuuden hoidon kasvavat kustannukset ovat merkittävä kansantaloudellinen ongelma. Laihduttaminen on usein vaikeaa ja saavutettujen tulosten ylläpitäminen vieläkin haastavampaa. Tämän vuoksi onnistuneeseen laihduttamiseen liittyvien tekijöiden selvittäminen on erityisen hyödyllistä.

Tämän tutkimuksen avulla halutaan selvittää ja etsiä tyypillisiä onnistujiin liittyviä luonteenpiirteitä sekä heidän käytössään olleita toimintatapoja laihduttamisen ja painonhallinnan aikana. Aihe on hyvin ajankohtainen, kun tiedämme, että suomalaisten keskimääräiset painoindeksit ovat olleet viime vuosina noususuunnassa. Tarvitaan konkreettisia tekoja tämän kehityksen pysäyttämiseksi. Yksi tapa on tuottaa tietoa onnistuneesti laihduttaneiden taustalla olevista tekijöistä ja jakaa sitä kaikkien niiden hyödyksi, jotka taistelevat samojen muutosongelmien kanssa. Lisäksi tietoa voidaan hyödyntää laajan terveydenhuoltosektorilla työskentelevän lihavuuden hoitoon osallistuvan henkilöstön työn kehittämisessä. Vertailuryhmältä saatua tietoa hyödynnetään selvitettäessä keskeisiä eroja tavanomaisen ja pysyviä tuloksia aikaansaaneiden laihdutusprosesseissa. Ilmoittautuminen vertailuryhmään: sirpa.m.soini@helsinki.fi (olet 18-60 v, BMI alussa yli 30 kg/m2).