Tutkimuksessa kerättyjä tietoja hyödynnetään lihavuuden hoidossa mm. terveydenhoitohenkilökunnan koulutuksessa, sekä kyseisen ammattiryhmän järjestämien painonhallintaryhmien ohjauksen kehittämisessä. Lähtökohtana tutkimuksen tekemiselle on ollut vastaavanlainen rekisteri Yhdysvalloissa (National Weight Control Registry, NWCR), jota on laajasti hyödynnetty lihavuuteen liittyvissä tutkimuksissa. Uusia rekistereitä on julkaistu myös Portugalissa (Portuguese Weight Control Registry, PWCR) ja Saksassa (German Weight Control Registry, GWCR). Kaikki tiedot käsitellään, säilytetään ja julkaistaan luottamuksellisesti siten, ettei kenenkään tutkimukseen osallistuneen henkilön vastauksia pysty tunnistamaan.